Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2023

Lp. 1 
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 
Termin kontroli: 14.04.2023 r. – 17.04.2023 r. 
Tematyka kontroli: Kontrola projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)” 
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy 

Lp. 2 
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 
Termin kontroli: 07.07.2023 r. 
Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy. 
Wynik kontroli: Pozytywny z nieprawidłowością 
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy 

Lp. 3 
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
Termin kontroli: 12.12.2023r. – 13.12.2023 r. 
Tematyka kontroli: Badanie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych 
Wynik kontroli:  Brak dokumentacji pokontrolnej 
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Spychała (13 lutego 2024)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (13 lutego 2024, 09:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 603