Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

Archiwa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy funkcjonują:-   Archiwum Zakładowe grupujące akta jednostki własnej;-   Składnica Akt Osób Bezrobotnych.Dane ze Składnicy Akt Osób Bezrobotnych udostępniane są zgodnie z ustawą [...]

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje: - ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,- rejestr wydanych decyzji administracyjnych,- rejestr wydanych zaświadczeń,- ewidencja odwołań,- ewidencja skarg do NSA,- rejestr pracodawców,- rejestr skarg i [...]

metryczka