Podstawy prawne działania Urzędu

Podstawy prawne działania Urzędu

Porozumienie z dnia 30 października 2014 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Bydgoskim, a Miastem Bydgoszcz

Porozumienie z dnia 30 października 2014 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Bydgoskim reprezentowanym przez Starostę Bydgoskiego, a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań [...]

metryczka