Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Baner do usługi kierowanej do PUP w Bydgoszczy
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona www.epuap.gov.pl daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

Obywatel może zrealizować usługę wysyłając pismo ogólne – podpisane profilem zaufanym – na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Elektroniczna skrzynka podawcza to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z nowelizacją art. 63 §3a KPA (Dz.U.2017, poz. 1257 z późn. zm.), podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu elektronicznego powinno:
-być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz
-zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Logo Profilu Zaufanego

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu usług bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. W celu uzyskania Profilu Zaufanego wymagana będzie wizyta obywatela w urzędzie, podczas której jego profil na portalu ePUAP zostanie uwierzytelniony w systemie jako „zaufany”. Lista placówek uwierzytelniających profil zaufany

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Adres skrytki:  /pupbydgoszcz/SkrytkaESP

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Urbański (30 kwietnia 2013)
Opublikował: Grzegorz Urbański (30 kwietnia 2013, 15:12:42)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (14 lutego 2018, 14:32:17)
Zmieniono: Zmiana podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23370