Mapa Biuletynu

 Organizacja Urzędu
  · Kierownictwo Urzędu
  · Struktura organizacyjna
  · Podstawy prawne działania Urzędu
  · Godziny pracy Urzędu
 Deklaracja dostępności
 Powiatowy Urząd Pracy
  · Dane teleadresowe
  · Dane statystyczne
  · · Świadczenia wypłacane w PUP
  · Zadania publiczne
  · Kompetencje komórek organizacyjnych
  · Ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w PUP Bydgoszcz
  · Kontrole
  · · Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP
  · · · W roku 2011
  · · · W roku 2012
  · · · W roku 2013
  · · · W roku 2014
  · · · W roku 2015
  · · · W roku 2016
  · · · - W roku 2017
  · · · W roku 2018
  · · Wizytacje przeprowadzone przez PUP
  · Ochrona Danych Osobowych
 ZAŁATWIANIE SPRAW W PUP
  · Wykaz spraw
  · · Rejestracja w PUP
  · · Instrumenty rynku pracy
  · · Usługi rynku pracy
  · · Szkolenia
  · Gdzie załatwić sprawę
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Dostęp do Informacji Publicznej
  · Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 AKTY PRAWNE
  · Akty prawne dotyczące bezrobocia i rynku pracy
  · Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego
  · Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy
  · Inne dokumenty
 POMOC PUBLICZNA
  · Za rok 2009
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · Za rok 2010
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · Za rok 2011
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
  · Za rok 2012
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · Za rok 2013
  · Za rok 2014
  · Za rok 2015
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
  · Za rok 2016
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
  · Za rok 2017
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
  · Za rok 2018
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
  · Za rok 2019
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
  · Za rok 2020
  · · Styczeń
  · · Luty
  · · Marzec
  · · Kwiecień
  · · Maj
  · · Czerwiec
  · · Lipiec
  · · Sierpień
  · · Wrzesień
  · · Październik
  · · Listopad
  · · Grudzień
 FINANSE PUP
  · Budżet Funduszu Pracy
  · Zamówienia publiczne
  · Plan zamówień publicznych
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · · Rok 2020
  · Sprawozdania finansowe
  · · Za rok 2018
  · · Za rok 2019
 Powiatowa Rada Zatrudnienia/Powiatowa Rada Rynku Pracy
  · Skład
  · Zadania
  · Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
  · Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
  · Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy
  · Pliki do pobrania