Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w BydgoszczyTomasz Zawiszewskitel. 52-36-04-360, fax. 52-36-04-341 [...]

Zadania i kompetencje

Dyrektornadzoruje pracę:1) Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) Działu Finansowo - Księgowego,3) Działu Organizacyjnego – Administracyjnego,4) Radcy Prawnego,5) Służby BHP, p-poż,6) Inspektora Ochrony Danych,7) Samodzielnego stanowiska ds. [...]

metryczka