Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w BydgoszczyTomasz Zawiszewskitel. 52-36-04-360, fax. 52-36-04-341e-mail: t.zawiszewski@pup.bydgoszcz.plZ-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w BydgoszczyJarosław Góźdźpok. 207, II piętro,tel. [...]

Zadania i kompetencje

Dyrektornadzoruje pracę:1) Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) Działu Finansowo - Księgowego,3) Działu Organizacyjnego – Administracyjnego,4) Radcy Prawnego,5) Służby BHP, p-poż,6) Inspektora Ochrony Danych,7) Samodzielnego stanowiska ds. [...]

Wykaz osób posiadających upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Tomasz Zawiszewski - Dyrektor PUP; Jarosław Góźdź - Zastępca Dyrektora; Anna Wyrczyńska-Bednarczyk - Kier. Centrum Aktywizacji Zawodowej; Iwona Stankiewicz - Kier. Działu Ewidencji i Świadczeń Waldemar Łuczak - Zastępca [...]

metryczka