Wybrane Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego dotyczące rynku pracy

Uchwała Nr 738/2024 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2023-2030".
Kliknij tutaj

__________________________________________________

Uchwała Nr 377/XLI/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku" za rok 2022.
Kliknij tutaj

Uchwała Nr 376/XLI/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku" za rok 2022 wraz z założeniami na rok 2023.
kliknij tutaj

__________________________________________________

Uchwała Nr 291/XXX/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku" za rok 2021.
Kliknij tutaj

Uchwała Nr 290/XXX/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2030 roku" za rok 2021 wraz z założeniami na rok 2022.
Kliknij tutaj

__________________________________________________

Uchwała Nr 204/XX/21 z dnia 23 czerwca 2021r. Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku" za rok 2020.
Kliknij tutaj

Uchwała Nr 203/XX/21 z dnia 23 czerwca 2021r. Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020 roku" za rok 2020 wraz z założeniami na rok 2021.
Kliknij tutaj

___________________________________________________________

Uchwała Nr 160/XVII/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia do 2030r.
Kliknij tutaj

Uchwała Nr 159/XVII/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2030r.
Kliknij tutaj

Uchwała NR 137/XII/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku" za rok 2019.
Kliknij tutaj

___________________________________________________________

Uchwała NR 53/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" za rok 2018.
Kliknij tutaj

Uchwała NR 52/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdaniu z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy" za rok 2018 wraz z założeniami na rok 2019.
Kliknij tutaj

___________________________________________________________

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w roku 2018, w tym Uchwała Nr 311/XXXVII/18 w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2017 wraz z założeniami na rok 2018 oraz Uchwała Nr 312/XXXVII/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób niepełnosprawnych do 2020” za rok 2017.
Kliknij tutaj

___________________________________________________________

Uchwała Nr 322/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2017r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2017 - 2022.
Uchwala plus Program (13716kB) pdf       Informator (1446kB) pdf

Uchwała Nr 221/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku za rok 2016" wraz z załącznikiem do uchwały.
kliknij tutaj (1451kB) pdf

Uchwała Nr 220/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2016 wraz z założeniami na rok 2017 wraz z załącznikiem do uchwały.
kliknij tutaj (2050kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 133/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku za rok 2015".
kliknij tutaj (413kB) pdf         załącznik (736kB) pdf

Uchwała Nr 132/XIX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2015 wraz z założeniami na rok 2016.
kliknij tutaj (458kB) pdf          załącznik (1620kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku".
kliknij tutaj (501kB) pdf           załącznik (59kB) pdf

Uchwała Nr 45/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku” za rok 2014.
kliknij tutaj (407kB) pdf           załącznik (716kB) pdf

Uchwała Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku".
kliknij tutaj (554kB) pdf           załącznik (73kB) pdf

Uchwała Nr 43/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2015 roku” za rok 2014 wraz z założeniami na rok 2015.
kliknij tutaj (454kB) pdf           załącznik (1328kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 404/XXXIX/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku” za rok 2013.
kliknij tutaj (475kB) pdf             załącznik (809kB) pdf

Uchwała Nr 403/XXXIX/14 w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2015 roku” za rok 2013 wraz z założeniami na rok 2014.
kliknij tutaj (532kB) pdf             załącznik (1555kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 311/XXIX/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku” za rok 2012.
kliknij tutaj (464kB) pdf             załącznik (739kB) pdf

Uchwała Nr 310/XXIX/13 w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2015 roku” za rok 2012 wraz z założeniami na rok 2013.
kliknij tutaj (513kB) pdf             załącznik (1272kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 198/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku" za rok 2011.
kliknij tutaj (531kB) pdf             załącznik (936kB) pdf

Uchwała Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2015 roku" za rok 2011 wraz z założeniami na rok 2012.
kliknij tutaj (575kB) pdf             załącznik (1330kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 92/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2015 roku”.
kliknij tutaj (3457kB) pdf

Uchwała Nr 91/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” za rok 2010 wraz z założeniami na rok 2011.
kliknij tutaj (512kB) pdf

Załcznik do uchwały Nr 91/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. - Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2010 wraz z założeniami na rok 2011.
kliknij tutaj (816kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 261/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” za rok 2009 wraz z założeniami na rok 2010.
kliknij tutaj (447kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr 261/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. - Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2009 wraz z założeniami na rok 2010.
kliknij tutaj (1384kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 199/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” za rok 2008 wraz z założeniami na rok 2009.
kliknij tutaj (27kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr 199/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. - Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2008 wraz z założeniami na rok 2009.
kliknij tutaj (576kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 128/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2007 wraz z założeniami na rok 2008.
kliknij tutaj (225kB) pdf  

Załącznik do uchwały Nr 128/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008r. - Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2007 wraz z założeniami na rok 2008.
kliknij tutaj (543kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 64/X/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2006 wraz z założeniami na rok 2007.
kliknij tutaj (391kB) pdf  

Załącznik do uchwały Nr 64/X/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. - Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2006 wraz z założeniami na rok 2007.
Załącznik - cz. 1 (1437kB) pdf  
Załącznik - cz. 2 (1917kB) pdf  
Załącznik - cz. 3 (1816kB) pdf  
Załącznik - cz. 4 (1833kB) pdf  
Załącznik - cz. 5 (1815kB) pdf  
Załącznik - cz. 6 (1637kB) pdf  
Załącznik - cz. 7 (1803kB) pdf  
Załącznik - cz. 8 (1639kB) pdf  
Załącznik - cz. 9 (1830kB) pdf  
Załącznik - cz. 10 (1877kB) pdf
Załącznik - cz. 11 (1987kB) pdf  
Załącznik - cz. 12 (1428kB) pdf  

___________________________________________________________

Uchwała Nr 63/X/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
kliknij tutaj (451kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr 63/X/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. - Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
kliknij tutaj (1797kB) pdf

___________________________________________________________

Uchwała Nr 272/XXXIX/2006 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2005.
kliknij tutaj (215kB) pdf


Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” w 2005r.
kliknij tutaj (1303kB) word  

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (19 maja 2008)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (19 maja 2008, 14:43:32)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (2 kwietnia 2024, 13:53:56)
Zmieniono: Uchwała Nr 738/2024

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25264