Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4220)

Data: 2022-12-08 14:15:39
Autor: Jarosław Góźdź

Data: 2022-12-02 10:41:35
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-12-02 10:29:03
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-12-02 10:28:52
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-12-01 14:15:00
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

stopa bezroboci za 10.2022


Data: 2022-12-01 08:46:52
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

stopa bezrobocia za 10.2022


Data: 2022-12-01 08:46:40
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-11-28 13:14:20
Autor: Grzegorz Sarbiewski

tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2022-11-28 08:33:24
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-11-24 07:22:22
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-11-18 07:57:58
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Gdzie załatwić sprawę

poprawa wizualna


Data: 2022-11-18 07:41:09
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-11-18 07:34:50
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Data: 2022-11-17 11:56:32
Autor: Grzegorz Sarbiewski

tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2022-11-17 09:09:35
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

dane za październik 2022


Data: 2022-11-14 12:27:45
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

poprawa wizualna


Data: 2022-11-14 12:27:23
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

poprawa wizualna


Data: 2022-11-14 12:26:54
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

dane za październik 2022


Data: 2022-11-14 12:24:54
Autor: Grzegorz Sarbiewski

Sprawozdania statystyczne

dane za październik 2022


Data: 2022-11-14 12:24:21
Autor: Grzegorz Sarbiewski
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4220)