ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Administrator danych informuje, że:

- Inspektorem ochrony danych jest p. Andrzej Gaj,
  kontakt poprzez e-mail: iod@pup.bydgoszcz.pl

 Jednocześnie Administrator Danych zamieszcza następujące klauzule:

 1. Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
     Plik do pobrania (413kB) pdf

 2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów i pracodawców będących osobami fizycznymi 
     prowadzącymi działalność gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej).
     Plik do pobrania (342kB) pdf

 3. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób składających
     skargi i wnioski.
     Plik do pobrania (51kB) pdf

 4. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla członków Powiatowej
     Rady Rynku Pracy
     Plik do pobrania (340kB) pdf

 5. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla pracowników.
     Plik do pobrania (53kB) pdf

 6. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do
     pracy.
     Plik do pobrania (220kB) pdf

 7. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla umów - zleceń,
     umów o dzieło.
     Plik do pobrania (340kB) pdf

 8. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poręczycieli
     i ich współmałżonków.
     Plik do pobrania (56kB) pdf

 9. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla współmałżonka
     wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie środków na podjęcie działalności
     gospodarczej lub przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
     stanowiska pracy.
     Plik do pobrania (49kB) pdf

10. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych - Obsługa ZFŚS.
      Plik do pobrania (100kB) pdf

11. Klauzula informacyjna dla osób objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych,
     kierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.

12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
      ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób przebywających
     wewnątrz budynków Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zapobieganiem
     rozprzestrzeniania się  wirusa SARS CoV-2

14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
      z przekazaniem wniosku wg. właściwości.

15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika - uczestnika
      PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

16. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
      dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
      w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

18. Klauzula informacyjna dla pracownika wykonującego pracę zdalną.

19. Klauzula informacyjna dla pracownika w związku z badaniem trzeźwości.

20. Klauzula informacyjna - Monitoring poczty elektronicznej.
      Plik do pobrania (62kB) pdf

21. Klauzula informacyjna dla pracownika wnioskującego o urlop opiekuńczy.
      Plik do pobrania (64kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (15 lipca 2015)
Opublikował: Jarosław Góźdź (15 lipca 2015, 11:29:11)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (15 grudnia 2023, 10:11:45)
Zmieniono: Dodano klauzule informacyjne - monitoring poczty elektronicznej oraz dla pracownika wnioskującego o urlop opiekuńczy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9988