ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Administrator danych informuje, że:

- Inspektorem ochrony danych jest p. Andrzej Gaj,
  kontakt poprzez e-mail: iod@pup.bydgoszcz.pl

 Jednocześnie Administrator Danych zamieszcza następujące klauzule:

 1. Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
     Plik do pobrania (413kB) pdf

 2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów i pracodawców będących osobami fizycznymi 
     prowadzącymi działalność gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej).
     Plik do pobrania (342kB) pdf

 3. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób składających
     skargi i wnioski.
     Plik do pobrania (51kB) pdf

 4. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla członków Powiatowej
     Rady Rynku Pracy
     Plik do pobrania (340kB) pdf

 5. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla pracowników.
     Plik do pobrania (53kB) pdf

 6. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do
     pracy.
     Plik do pobrania (112kB) pdf

 7. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla umów - zleceń,
     umów o dzieło.
     Plik do pobrania (340kB) pdf

 8. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poręczycieli
     i ich współmałżonków.
     Plik do pobrania (481kB) pdf

 9. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla współmałżonka
     wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie środków na podjęcie działalności
     gospodarczej lub przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
     stanowiska pracy.
     Plik do pobrania (67kB) pdf

10. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych - Obsługa ZFŚS.
      Plik do pobrania (100kB) pdf

11. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla współmałżonka
     osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o przyznanie środków z PFRON na podjęcie
     działalności gospodarczej.
     Plik do pobrania (411kB) pdf

12. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poręczycieli
     zabezpieczających zwrot otrzymanych przez osobę niepełnosprawną środków z PFRON na 
     podjęcie działalności gospodarczej i ich współmałżonków.
     Plik do pobrania (343kB) pdf

13. Klauzula informacyjna dla osób objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych,
     kierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.

14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
      ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób przebywających
     wewnątrz budynków Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zapobieganiem
     rozprzestrzeniania się  wirusa SARS CoV-2

16. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
      z przekazaniem wniosku wg. właściwości.

17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika - uczestnika
      PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

18. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
      dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

19. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
      w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (15 lipca 2015)
Opublikował: Jarosław Góźdź (15 lipca 2015, 11:29:11)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (8 listopada 2021, 10:14:39)
Zmieniono: Zmiana w treści klauzuli dot. monitoringu wizyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6919