Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy

Uchwała Nr 12/15 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2015r.
{12_15}

Uchwała Nr 11/15 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2014r.
kliknij tutaj (116kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 10/14 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2014 r.
kliknij tutaj (135kB) pdf

Uchwała Nr 09/14 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2014 r.
kliknij tutaj (340kB) pdf

Uchwała Nr 8/14 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2014r.
kliknij tutaj (1779kB) pdf

Uchwała Nr 7/14 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2013r.
kliknij tutaj (1421kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 6/13 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i Powiecie Bydgoskim w 2013 roku
kliknij tutaj (1506kB) pdf

Uchwała Nr 5/13 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2013 roku
kliknij tutaj (671kB) pdf

Uchwała Nr 4/13 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2013r.
kliknij tutaj (1700kB) pdf

Uchwała Nr 3/13 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2012r.
kliknij tutaj (1335kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 26/12 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2012r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2012r.
kliknij tutaj (3294kB) pdf

Uchwała Nr 25/12 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2012r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2011r.
kliknij tutaj (2513kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 24/11 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2011 r.
kliknij tutaj (2683kB) pdf

Uchwała Nr 23/11 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2011 r.
kliknij tutaj (2733kB) pdf

Uchwała Nr 22/11 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy”.
kliknij tutaj (3744kB) pdf

Uchwała Nr 19/11 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 02.03.2011r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2011 r.
kliknij tutaj (3144kB) pdf

Uchwała Nr 18/11 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 02.03.2011r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2010r.
kliknij tutaj (2453kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 15/10 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 5.11.2010r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2010 r.
kliknij tutaj (1553kB) pdf

Uchwała Nr 14/10 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 16.06.2010r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2010 r.
kliknij tutaj (937kB) pdf

Uchwała Nr 11/10 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 16.03.2010r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2010 r.
kliknij tutaj (1282kB) pdf

Uchwała Nr 10/10 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 16.03.2010r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2009r.
kliknij tutaj (2443kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 9/09 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2009 r.
kliknij tutaj (875kB) pdf

Uchwała Nr 8/09 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2009 r.
kliknij tutaj (1025kB) pdf

Uchwała Nr 7/09 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2009 r.
kliknij tutaj (1240kB) pdf

Uchwała Nr 4/09 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2008r.
kliknij tutaj (2443kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 22/08 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2008r. wraz z uzasadnieniem.
kliknij tutaj (663kB) pdf

Uchwała Nr 19/08 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2008r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2008r.
kliknij tutaj (821kB) pdf

Uchwała Nr 18/08 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2008r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2007r. + Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2007 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim.
kliknij tutaj (623kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 17/07 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2007r.
kliknij tutaj (752kB) pdf

Uchwała Nr 15/07 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2007r.
kliknij tutaj (1310kB) pdf

Uchwała nr 12/07 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2006r.
kliknij tutaj (135kB) pdf


Załącznik do Uchwały Nr 12/07 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2007r. - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2006 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim.
kliknij tutaj (866kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 11/06 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2006r.
kliknij tutaj (652kB) pdf

Uchwała Nr 10/06 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2006r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2006r.
kliknij tutaj (807kB) pdf

Uchwała Nr 9/06 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2006r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2005r. wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2005 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim.
kliknij tutaj (610kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 8/05 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2005r.
kliknij tutaj (609kB) pdf

Uchwała Nr 7/05 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2005r.
kliknij tutaj (3428kB) pdf

Uchwała Nr 6/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2005r.
kliknij tutaj (3927kB) pdf

Uchwała Nr 5/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2004r.
kliknij tutaj (2472kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 2/03 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2003r. w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy przeciwdziałania bezrobociu w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim w 2003r. + Załącznik Nr 1 do Uchwały - Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu, oraz Załącznik Nr 2 do Uchwały - Planowane środki na realizację pozostałych zadań określonych w paragrafie 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 49, poz. 409).
kliknij tutaj (933kB) pdf

Uchwała Nr 1/03 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2003r. w sprawie rocznego sprawozdania z wydatków Funduszu Pracy w 2002r. + Załącznik do Uchwały - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2002r. w tym na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
kliknij tutaj (1890kB) pdf

________________________________________________________________

Uchwała Nr 1/02 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie oceny wydatków Funduszu Pracy w 2001r. + Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy z realizacji planu finansowego Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2001r.
kliknij tutaj (1085kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (20 maja 2008)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (20 maja 2008, 10:24:58)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (14 listopada 2023, 09:36:16)
Zmieniono: poprawa wizualna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16473