Wybrane Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące rynku pracy

Uchwała Nr IV/12/2024 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku" w 2023 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2024 rok.
kliknij tutaj
___________________________________________________

Uchwała Nr LXIX/1394/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku" w 2022 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2023 rok.
kliknij tutaj
___________________________________________________

Uchwała Nr LV/1129/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku" w 2021 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2022 rok.
Kliknij tutaj
___________________________________________________

Uchwała Nr XL/873/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku" w 2020 roku oraz Plan działania na 2021 rok opracowany na podstawie "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 r."
___________________________________________________

UCHWAŁA NR XXXII/742/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030r.

Uchwała Nr XXIV/596/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku" w 2019 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2020 rok
Kliknij tutaj

___________________________________________________

Uchwała Nr XII/208/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku" w 2018 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2019 rok.
Uchwała Nr XII/208/19

___________________________________________________

Uchwała Nr LX/1318/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - do 2020 roku w 2017r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2018 rok
Kliknij tutaj

___________________________________________________

Uchwała Nr XLV/904/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - do 2020 roku w 2016r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2017 rok
Kliknij tutaj (1589kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XXX/560/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - do 2020 roku w 2015r. oraz Plan działania w tym zakresie na okres I-V 2016 rok
kliknij tutaj (591kB) pdf                            Załącznik (1369kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - do 2020 roku.
kliknij tutaj (52kB) pdf                             Załącznik (75kB) pdf

Uchwała Nr XII/158/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2014 r. oraz Plan działania w tym zakresie na okres I-V 2015 rok rok
kliknij tutaj (60kB) pdf                             Załącznik (1340kB) pdf


Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.
Uchwała Nr VIII/49/15

____________________________________________________________

Uchwała Nr LVIII/1219/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2013 r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2014 rok
kliknij tutaj (482kB) pdf                             Załącznik (1331kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XLII/886/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2012 r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2013 r
kliknij tutaj (363kB) pdf                             załącznik (1330kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
kliknij tutaj (714kB) pdf                             załącznik (196kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XXIX/528/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011r. oraz Plan działania w tym zakresie na 2012 rok.
kliknij tutaj (577kB) pdf                             załącznik (1480kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XII/117/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2010r. oraz Plan na 2011r.
kliknij tutaj (521kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XII/117/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2010r. oraz Plan na 2011r.
kliknij tutaj (988kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XLVI/1008/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2010 - 2012.
kliknij tutaj (246kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1008/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010r. -Program Przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2010- 2012.
kliknij tutaj (79kB) pdf

Uchwała Nr XLVI/1007/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r. oraz Plan na 2010r.
kliknij tutaj (192kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1007/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010r. - Sprawozdanie z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" w 2009r. oraz Plan na 2010r.
kliknij tutaj (847kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XLVIII/695/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r. oraz Plan na 2009r.
kliknij tutaj (330kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/695/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009r. - Sprawozdanie z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" w 2008r. oraz Plan na 2009r.
kliknij tuytaj (883kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XXXIII/430/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2007r. oraz Planu na 2008r.
kliknij tutaj (219kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/430/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008r. - Sprawozdanie z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" w 2007r. oraz Plan na 2008r.
kliknij tutaj (643kB) pdf

___________________________________________________

Uchwała Nr XII/144/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2006r. oraz Planu na 2007r.
kliknij tutaj (349kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XII/144/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. - Sprawozdanie z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" w 2006r. oraz Plan na 2007r.
kliknij tutaj (1224kB) word

___________________________________________________

Uchwała Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. w sprawie Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
kliknij tutaj (456kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. -Program Przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
kliknij tutaj (144kB) word

____________________________________________________

Uchwała Nr LXXI/1332/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2005 roku.
kliknij tutaj (214kB) pdf


Załącznik do Uchwały Nr LXXI/1332/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2005.
kliknij tutaj (1303kB) word

____________________________________________________________

Uchwała Nr XLIV/945/05 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji „Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2004” wraz z uzasadnienie.
kliknij tutaj (1201kB) pdf


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/945/05 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2005r.
kliknij tutaj (760kB) word

____________________________________________________________

Uchwała Nr XLIV/946/05 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2005” wraz z uzasadnieniem.
kliknij tutaj (587kB) pdf


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/946/05 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2005r. „Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2005”.
kliknij tutaj (110kB) word

___________________________________________________________

Uchwała Nr LX/1154/05 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wyposażenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w majątek.
kliknij tutaj (188kB) pdf

_____________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/148/03 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" wraz z uzasadnieniem + Załącznik do Uchwały Nr VIII/148/03 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 kwietnia 2003r. „Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.
kliknij tutaj (741kB) word

Uchwała Nr VII/133/03 Rady Miasta w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.
kliknij tutaj (145kB) word


Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji "Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" w roku 2003.
kliknij tutaj (383kB) word

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (19 maja 2008)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (19 maja 2008, 14:10:49)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Spychała (22 lipca 2024, 12:03:10)
Zmieniono: dodano uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29854