Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2015

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 10-13/02/2015r.
Tematyka kontroli: Kontrola końcowa projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” w ramach PO KL z EFS
Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Termin kontroli: 06/03/2015 r.
Tematyka kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Wynik kontroli Materiały archiwalne (kat. A) dot. sprawozdań finansowych nie są przekazywane terminowo. W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Dokumentacja księgowa (kat. A) jest sukcesywnie przekazywana do archiwum zakładowego.

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 24/04 – 05/05/2015 r.(z wyłączeniem 30/04 i 04/05/2015r.)
Tematyka kontroli: Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz zbadania prawidłowości ustalenia celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie szkoleń pracowników urzędu pracy.
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 18-19/06/2015 r.
Tematyka kontroli: Kontrola końcowa projektu „Skuteczni na rynku pracy II” w ramach POKL z EFS
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 28/10/2015 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)” w ramach PO WER z EFS
Wynik kontroli stwierdzono uchybienie u dwóch kontrolowanych pracodawców realizujących staże w zakresie nieprawidłowego oznakowania. W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych PUP w Bydgoszczy przekazał informację, która udowadnia spełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania przez pracodawców.

Lp. 6
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 30/11/2015 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)” w ramach RPO z EFS.
Wynik kontroli stwierdzono uchybienie w jednostce szkoleniowej w zakresie nieprawidłowego oznakowania. W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych PUP w Bydgoszczy przekazał informację, która udowadnia spełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania przez jednostkę szkoleniową.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (25 marca 2016)
Opublikował: Wojciech Osiński (25 marca 2016, 14:42:56)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2330