Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2018

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy
Termin kontroli: 17.04.2018 r. oraz monitoring weryfikacji wykonania rekomendacji 21.08.2018 r.
Tematyka kontroli: monitoring budynku pod względem dostępności architektonicznej ogólnodostępnych pomieszczeń na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie Kujawsko-Pomorskim.
Wynik kontroli: Kontrolowana działalność PUP w zakresie tematyki kontroli została oceniona pozytywnie.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy.

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy
Termin kontroli: 27.07.2019; 01.08.2018; 19.12.2018
Tematyka kontroli: Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
Wynik kontroli: Wniesiono o objęcie byłych pracowników – emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin świadczeniami przewidzianymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Zmieniono zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin audytu: 13.11.2018 r. – 16.11.2018 r.
Tematyka kontroli: Przeprowadzenie kontroli projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i Powiecie Bydgoskim (III)”
Wynika audytu: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 05.11.2018 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i Powiecie Bydgoskim (III)”
Wynik kontroli: W przypadku jednego stażu stwierdzono różnicę pomiędzy danymi w systemie informatycznym a aneksami do umów stażowych w zakresie wskazanego adresu odbywania stażu.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Skorygowano błędny wpis.

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 13.12.2018 r. – 18.12.2018 r.
Tematyka kontroli: Kontrola pod kątem przyjmowania dokumentów podczas rejestracji w urzędzie oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Wynik kontroli: Po przeprowadzonej kontroli 1. Dokonanie korekty zapisów pouczeń zawartych w druku „Informacji dla osób bezrobotnych”; 2. Brak konieczności kserowania orzeczeń sądów, które mogą ujawniać dane wrażliwe osób trzecich; 3. Wprowadzenie zasady, że przyjęcie każdego oświadczenia lub dokumentu przyjmowanego od osoby ubiegającej się o przyznanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy wymaga pisemnego poświadczenia osoby przyjmującej dokumenty.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP wykonał powyższe zalecenia zgodnie z powyższym opisem.

Lp. 6
Jednostka kontrolująca: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego
Termin kontroli: 11.12.2018 r.
Tematyka kontroli: Kontrola problemowej realizacji zadań obronnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.
Wynik kontroli zalecono: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Wojciech Osiński (30 kwietnia 2019, 11:58:23)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (30 kwietnia 2019, 12:02:25)
Zmieniono: Poprawiono błędy literowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1955