Zestawienie kontroli

Lp. 1
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 10-11/05/2011r.
Tematyka kontroli: Kontrola realizacji Projektu 6.1.2 „Skuteczna kadra – dostępny urząd” Wynik kontroli
A. Kontrola dokumentacji dot. realizacji projektu – nie stwierdzono uchybień /nieprawidłowości. B. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych - nie stwierdzono uchybień /nieprawidłowości.
C. Kontrola rozliczeń finansowych – w jednym z wniosków o płatność zamiast daty 2010-06-23 wpisano datę 2010-07-23 oraz błędnie wpisano kwotę w kolumnie kwota brutto/netto. W/w błędy nie niosą skutków finansowych, gdyż kwoty wydatków kwalifikowanych wpisano prawidłowo.
D. Kontrola stopnia osiągniętych wartości wskaźników w projekcie - nie stwierdzono uchybień /nieprawidłowości Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP złożył wyjaśnienia i poprawił nieprawidłowe wpisy – kontrolujący przyjął wyjaśnienia i zakończył kontrolę.

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 04-08/07/2011
Tematyka kontroli: Kontrola realizacji Projektu 6.1.3 „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” Wynik kontroli:
A. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, kwalifikowalności uczestników projektu oraz stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - nie stwierdzono uchybień /nieprawidłowości.
B. Kontrola rozliczeń finansowych - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
C. Wizyta monitoringowa - nie stwierdzono uchybień /nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy.

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Termin kontroli: 10/08/2011
Tematyka kontroli: Kontrola sanitarna toalet ogólnodostępnych.
Wynik kontroli: Kontrola sanitarna toalet ogólnodostępnych - nie stwierdzono uchybień /nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (12 kwietnia 2012)
Opublikował: Grzegorz Urbański (12 kwietnia 2012, 11:55:44)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5896