Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2020

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 28.01.2020-30.01.2020
Tematyka kontroli: Kontrola projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)
Wynik kontroli: Zalecono aktualizację danych uczestników projektów w systemie informatycznym.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Przeprowadzono aktualizację danych.

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Bydgoszczy
Termin kontroli: 21.07.2020 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy w powiecie bydgoskim (IV)
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy
Termin audytu: 14.10.2020 r.
Tematyka kontroli: Kontrolą objęto działania podejmowane przez zakład pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.
Wynika audytu: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (20 stycznia 2021)
Opublikował: Wojciech Osiński (20 stycznia 2021, 11:42:41)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1195