Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2021

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli
Termin kontroli: 22.01.2021-25.03.2021
Tematyka kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. – wykorzystanie dotacji celowych z Funduszu Pracy na wypłatę wsparcia z tytułu pokrycia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 07.05.2021 r. – 14.07.2021 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy
i w powiecie bydgoskim (IV)
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Termin kontroli: 28.07.2021 r.
Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania wymagań dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Termin kontroli: 31.08.2021 r.
Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania wymagań dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 17.08.2021 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim (IV)”
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 6
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 02.11.2021 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim (IV)”
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 7
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 04.10.2021 r. – 06.10.2021 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim (IV)”
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 8
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Termin kontroli: 18.10.2021 r. – 19.10.2021 r.
Tematyka kontroli: Stosowanie instrumentów rynku pracy: zwrot kosztów przejazdu i dojazdu do pracy, kosztów zakwaterowania oraz refundacji opieki na dzieckiem lub dziećmi do lat 7
Wynik kontroli: Pozytywny z nieprawidłowością
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: W zakresie przyznawania kosztów przejazdu i dojazdu do pracy oraz zakwaterowania wprowadzono stosowanie umów cywilno-prawnych.

metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (16 lutego 2022)
Opublikował: Wojciech Osiński (16 lutego 2022, 09:25:36)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (16 lutego 2022, 09:36:09)
Zmieniono: Dodano informacje o kontrolach zewnętrznych w PUP w roku 2021

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2682