Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2022

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Termin kontroli: 28/02/2022 r.
Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania wymagań dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wynik kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 04/02/2022 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”.
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 11/04/2022 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”.
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 25-27/05/2022 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)”.
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 30.06 – 04.07/2022 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”.
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 6
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 27-29/06/2022 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)”.
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 7
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Termin kontroli: 28-30/11/2022 r.
Tematyka kontroli: Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozpatrywania wniosków   o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności z Funduszu Pracy.
Wynik kontroli: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy oczekuje na wystąpienie pokontrolne
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych:

Lp. 8
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 09.11.2022 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”.
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 9
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 09.11.2022 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”
Wynik kontroli: W toku czynności kontrolnych stwierdzono przypadek braku zgodności wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Beneficjent poinformował, że dołoży należytej staranności podczas przygotowywania harmonogramów realizacji wsparcia w projekcie przesłanym za pośrednictwem SL2014 i będzie je aktualizował je na bieżąco.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (23 stycznia 2023)
Opublikował: Wojciech Osiński (23 stycznia 2023, 14:22:10)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3066