Wrzesień

Wrzesień

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane

WYKAZ PRACODAWCÓW – WRZESIEŃ 2009 ZATRUDNIENIE WSPIERANE Lp.: 1Typ prac: ABS  Nr umowy: UmAbs/09/0013       Nazwa organizacji: Firma Gastronomiczna "PANKOWSKI" s.c. B.Z. PankowskiLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż

WRZESIEŃ 2009 STAŻ  Lp.: 1Typ prac: STAZ Nr umowy: UmSt/09/0789        Nazwa organizacji: Marszand Sztuka Reklamy Marcin SzafrańskiLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na prace interwencyjne

WRZESIEŃ 2009 PRACE INTERWENCYJNE Lp.: 1Typ prac: PI   Nr umowy: UMPI/09/0012        Nazwa organizacji: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.Liczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne

WRZESIEŃ 2009ROBOTY PUBLICZNE Lp.: 1Typ prac: RP   Nr umowy: UMRP/09/0095        Nazwa organizacji: Zespół Szkół im. Celestyna KamińskiegoLiczba miejsc pracy: [...]

metryczka