Marzec

Marzec

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż

MARZEC 2009 STAŻ --------------------------------------------------------------------------------Lp.: 1Typ prac: STAZ Nr umowy: UmSt/09/0141        Nazwa organizacji: Agencja Restrukturyzacji i [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne

MARZEC 2009 ROBOTY PUBLICZNE--------------------------------------------------------------------------------Lp.: 1Typ prac: RP   Nr umowy: UMRP/09/0003        Nazwa organizacji: Urząd Gminy [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane

MARZEC 2009 ZATRUDNIENIE WSPIERANE--------------------------------------------------------------------------------Lp.: 1Typ prac: ABS  Nr umowy: UmAbs/09/0004       Nazwa organizacji: P.P.H.U. Eksport-Import [...]

metryczka