Kwiecień

Kwiecień

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż

KWIECIEŃ 2009 STAŻ --------------------------------------------------------------------------------Lp.: 1Typ prac: STAZ Nr umowy: UmSt/09/0236        Nazwa organizacji: Kujawsko-Pomorskie Centrum [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne

KWIECIEŃ 2009 ROBOTY PUBLICZNE--------------------------------------------------------------------------------Lp.: 1Typ prac: RP   Nr umowy: UMRP/09/0007        Nazwa organizacji: Polski Komitet [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane

KWIECIEŃ 2009 ZATRUDNIENIE WSPIERANE--------------------------------------------------------------------------------Lp.: 1Typ prac: ABS  Nr umowy: UmAbs/09/0005       Nazwa organizacji: Firma [...]

metryczka