Luty

Luty

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane

LUTY 2009 ZATRUDNIENIE WSPIERANE Lp.: 1Typ prac: ABS  Nr umowy: UmAbs/09/0003       Nazwa organizacji: Spółdzielnia GastronomicznaLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż

LUTY 2009 STAŻ  Lp.: 1Typ prac: STAZ Nr umowy: UmSt/09/0052        Nazwa organizacji: Podatnik s.c. T.Matuszyńska-Krako, J.Śliwińska, M.LewandaLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne

LUTY 2009 ROBOTY PUBLICZNE Lp.: 1Typ prac: RP   Nr umowy: UMRP/09/0002        Nazwa organizacji: Zakład Robót PublicznychLiczba miejsc pracy: [...]

metryczka