Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (118)  |  Przetargi unieważnione (8)

zamówienie na:

usługę szkoleniową z podziałem na 5 części: Część nr 1 – szkolenie o nazwie „Wózki jezdniowe podnośnikowe”, Część nr 2 – szkolenie o nazwie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG”, Część nr 3 – szkolenie o nazwie „Operator koparkoładowarki” Część nr 4 – szkolenie o nazwie „Uprawnienia elektryczne – grupa I”, Część nr 5 – szkolenie o nazwie „Uprawnienia energetyczne i gazowe – grupa II i III”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-CP-2410-2/AF/2020
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2020  08:30
wynik postępowania: Unieważnione 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (13318kB) pdf

Zał. Nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 1 (65kB) pdf
Zał. Nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 2 (64kB) pdf
Zał. Nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 3 (63kB) pdf
Zał. Nr 1d - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 4 (63kB) pdf
Zał. Nr 1e - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 5 (67kB) pdf
Zał. Nr 2a - Oferta szkoleniowa - Część Nr 1 (103kB) word
Zał. Nr 2b - Oferta szkoleniowa - Część Nr 2 (109kB) word
Zał. Nr 2c - Oferta szkoleniowa - Część Nr 3 (105kB) word
Zał. Nr 2d - Oferta szkoleniowa - Część Nr 4 (102kB) word
Zał. Nr 2e - Oferta szkoleniowa - Część Nr 5 (107kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (50kB) word
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (48kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o wpisie do RIS (43kB) word
Zał. Nr 6a - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - Część Nr 1 (52kB) word
Zał. Nr 6b - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - Część Nr 2 (52kB) word
Zał. Nr 6c - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - Część Nr 3 (52kB) word
Zał. Nr 6d - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - Część Nr 4 (52kB) word
Zał. Nr 6e - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - Część Nr 5 (52kB) word
Zał. Nr 7a - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 1 (73kB) word
Zał. Nr 7b - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 2 (74kB) word
Zał. Nr 7c - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 3 (74kB) word
Zał. Nr 7d - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 4 (74kB) word
Zał. Nr 7e - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 5 (74kB) word
Zał. Nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (52kB) word
Zał. Nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (46kB) word
Zał. Nr 10a - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 1 (170kB) pdf
Zał. Nr 10b - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 2 (184kB) pdf
Zał. Nr 10c - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 3 (178kB) pdf
Zał. Nr 10d - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 4 (176kB) pdf
Zał. Nr 10e - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 5 (184kB) pdf

Załączniki do umów:

Zał. Nr 1 do umowy - Wzór zaświadczenia 2020 (46kB) pdf
Zał. Nr 2 do umowy - Suplement 2020 (105kB) pdf
Zał. Nr 3 do umowy - Szczegółowy harmonogram szkolenia 2020 (67kB) pdf
Zał. Nr 4 do umowy - Wzory ologowania 2020 (529kB) pdf
Zał. Nr 5 do umowy - Lista obecności 2020 (139kB) pdf
Zał. Nr 6 do umowy - Oświadczenie e-ZLA 2020 (69kB) pdf
Zał. Nr 7 do umowy - Sprawozdanie z zakończenia szkolenia 2020 (87kB) pdf
Zał. Nr 8 do umowy - Ankieta 2020 (106kB) pdf
______________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (1592kB) pdf
______________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (3081kB) pdf
______________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania i nieudzieleniu zamówienia (1937kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (11 marca 2020, 12:25:42)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (20 października 2020, 13:08:02)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 509