Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne w roku 2013

Lp.

:1.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0001

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:2.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0002

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:3.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0003

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:4.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0004

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:5.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0005

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:11

Lp.

:6.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0006

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:7.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0007

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:8.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0008

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:9.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0009

Organizator

:Kobiecy Klub Piłkarski "Bydgoszcz"

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:10.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0010

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:11.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0011

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:12.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0012

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:13.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0013

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:14.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0014

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:15.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0015

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:16.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0016

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:17.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0017

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:18.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0018

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:19.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0019

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:20.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0020

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:21.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0021

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:22.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0022

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:23.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0023

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:10

Lp.

:24.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0024

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:25.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0025

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Osielsko

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:26.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0026

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:27.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0027

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Koronowo

Liczba miejsc pracy

:6

Lp.

:28.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0028

Organizator

:Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS 

Liczba miejsc pracy

:5

Lp.

:29.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0029

Organizator

:Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS 

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:30.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0030

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:31.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0031

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:32.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0032

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:33.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0033

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:34.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0034

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:35.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0035

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:36.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0036

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:37.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0037

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:38.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0038

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:39.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0039

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:40.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0040

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:41.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0041

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:42.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0042

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:5

Lp.

:43.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0043

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:44.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0044

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:45.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0045

Organizator

:Gminna Spółka Wodna w Nowej Wsi Wielkiej

Liczba miejsc pracy

:6

Lp.

:46.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0046

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:47.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0047

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:48.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0048

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:49.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0049

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:50.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0050

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:51.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0051

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:52.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0052

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:53.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0053

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:54.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0054

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:55.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0055

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:56.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0056

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:57.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0057

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Koronowo

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:58.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0058

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:59.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0059

Organizator

:Gminna Spółka Wodna w Nowej Wsi Wielkiej

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:60.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0060

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:61.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0061

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:62.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0062

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:63.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0063

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:64.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0064

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:65.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0065

Organizator

:Gminna Spółka Wodna w Dobrczu

Liczba miejsc pracy

:9

Lp.

:66.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0066

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:67.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0067

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:68.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0068

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:69.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0069

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:70.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0070

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:71.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0071

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:72.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0072

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:73.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0073

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:74.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0074

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:75.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0075

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:7

Lp.

:76.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0076

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:77.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0077

Organizator

:Urząd Gminy Białe  Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:78.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0078

Organizator

:Urząd Gminy w Osielsku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:79.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0079

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:80.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0080

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Osielsko

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:81.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0081

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:82.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0082

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:83.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0083

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:84.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0084

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:10

Lp.

:85.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0085

Organizator

:Urząd Gminy w Osielsku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:86.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0086

Organizator

:Gminna Spółka Wodna w Dobrczu

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:87.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0087

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Osielsko

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:88.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0088

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:89.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0089

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:90.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0090

Organizator

:Gminna Spółka Wodna w Nowej Wsi Wielkiej

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:91.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0091

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:92.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0092

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:93.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0093

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:94.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0094

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:7

Lp.

:95.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0095

Organizator

:Urząd Gminy w Osielsku

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:96.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0096

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:97.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0097

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:98.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0098

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:99.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0099

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:100.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0100

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:101.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0101

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:102.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0102

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:103.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0103

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:104.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0104

Organizator

:Urząd Gminy w Osielsku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:105.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0105

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:106.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0106

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:107.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0107

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:108.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0108

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:109.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0109

Organizator

:Urząd Gminy w Osielsku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:110.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0110

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:111.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0111

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:112.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0112

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:113.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0113

Organizator

:Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS 

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:114.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0114

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:115.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0115

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Osielsko

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:116.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0116

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:117.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0117

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:118.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0118

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:4

Lp.

:119.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0119

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:120.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0120

Organizator

:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Liczba miejsc pracy

:3

Lp.

:121.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0121

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:122.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0122

Organizator

:Urząd Gminy w Osielsku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:123.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0123

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:124.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0124

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:125.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0125

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:126.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0126

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:127.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0127

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:128.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0128

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:129.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0129

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:130.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0130

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:131.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0131

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:132.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0132

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:133.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0133

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:134.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0134

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:135.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0135

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:136.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0136

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:137.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0137

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:138.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0138

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:139.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0139

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:140.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0140

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:141.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0141

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:142.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0142

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:143.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0143

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:144.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0144

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:145.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0145

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:146.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0146

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:147.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0147

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:148.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0148

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:149.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0149

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:2

Lp.

:150.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0150

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:151.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0151

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:152.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0152

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:153.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0153

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:154.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0154

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:155.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0155

Organizator

:Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:156.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0156

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:157.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0157

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:158.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0158

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:159.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0159

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:160.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0160

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:161.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0161

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:162.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0162

Organizator

:Urząd Gminy w Sicienku

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:163.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0163

Organizator

:Urząd Miejski w Koronowie

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:164.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0164

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:165.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0165

Organizator

:Gmina Białe Błota

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:166.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0166

Organizator

:Gminna Spółka Wodna Osielsko

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:167.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0167

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:168.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0168

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:169.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0169

Organizator

:GMINA Dąbrowa Chełmińska

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:170.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0170

Organizator

:Urząd Gminy Dobrcz

Liczba miejsc pracy

:1

Lp.

:171.

Typ prac

:RP

Nr umowy

:UmRP/13/0171

Organizator

:Urząd Miasta Bydgoszczy

Liczba miejsc pracy

:10

metryczka


Wytworzył: Justyna Rutkowska (13 czerwca 2014)
Opublikował: Grzegorz Urbański (13 czerwca 2014, 12:15:31)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722