Za rok 2013

Za rok 2013

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane w roku 2013

Lp. :1. Typ prac :ZW Nr umowy :UmZW/13/0001 Organizator :Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA-MULTI" S.A. Liczba miejsc [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne w roku 2013

Lp. :1. Typ prac :RP Nr umowy :UmRP/13/0001 Organizator :Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka Liczba miejsc [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na prace interwencyjne w roku 2013

Lp. :1. Typ prac :PI Nr umowy :UmPI/12/0001 Organizator :Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w roku 2013

       Lp.: 1.        Nr umowy: UmDop/13/0002             Wnioskodawca: RONG VANG Le Quan            --------------------------------------        Lp.: 2.        Nr [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż w roku 2013

       Lp.: 1.        Typ prac: STAZ        Nr umowy: UmSTAZ/13/0001            [...]

metryczka