Czerwiec

Czerwiec

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane

CZERWIEC 2011 - ZATRUDNIENIE WSPIERANE Lp.    :1.     Typ prac      :ZW     Nr umowy      :UmZW/11/0012  Organizator   [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż

CZERWIEC 2011 - STAŻ      Lp.    :1.     Typ prac      :STAZ   Nr umowy      :UmSTAZ/11/0116Organizator   :Audiox [...]

metryczka