Luty

Luty

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na zatrudnienie wspierane

LUTY 2010 Zatrudnienie Wspierane Lp.: 1Typ prac: ABS  Nr umowy: UmAbs/10/0004       Nazwa organizacji: P.P.H.U. Eksport-Import "Martina" Mirosław WalczakLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na staż

LUTY 2010 STAŻ Lp.: 1Typ prac: STAZ Nr umowy: UmSt/10/0169        Nazwa organizacji: "Firfek" Rafał FirfasLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na prace interwencyjne

LUTY 2010 Prace Interwencyjne Lp.: 1Typ prac: PI   Nr umowy: UMPI/10/0002        Nazwa organizacji: Transport i Spedycja "Mich-Trans" Michał olszewskiLiczba miejsc pracy: [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na roboty publiczne

WYKAZ PRACODAWCÓW – LUTY 2010 ROBOTY PUBLICZNELp.: 1Typ prac: RP   Nr umowy: UMRP/10/0007        Nazwa organizacji: Urząd Gminy SicienkoLiczba miejsc pracy: 4 [...]

Wykaz pracodawców, z którymi Urząd zawarł umowy na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

LUTY 2010 DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE Lp. 1          Nr umowy:  Umowa 13/2010Data podpisania umowy: 03.02.2010r.Nazwa pracodawcy:  ADAM-POL  A.JAWORSKILiczba miejsc pracy : [...]

metryczka