zamówienie na:

Usługa szkoleniowa pn. „Pozwolenie do kierowania tramwajem”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PUP-CP-2411-1/AF/2023
wartość: poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 28 kwietnia 2023  08:30
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
ZAPYTANIE OFERTOWE (535kB) pdf

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. (75kB) pdf
Zał. Nr 2 - Formularz ofertowy. (112kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków. (61kB) word
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o wpisie do RIS. (45kB) word
Zał. Nr 5 - Wykaz narzędzi, wyposażenia. (70kB) word
Zał. Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. (47kB) word
Zał. Nr 7 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (48kB) word
Zał. Nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. (55kB) word
Zał. Nr 9 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego. (453kB) pdf

Załączniki do umowy.

Zał. Nr 1 do umowy - Wzór zaświadczenia 2023. (46kB) pdf
Zał. Nr 2 do umowy - Suplement 2023. (105kB) pdf
Zał. Nr 3 do umowy - Szczegółowy harmonogram szkolenia 2023. (66kB) pdf
Zał. Nr 4 do umowy - Wzory logotypów 2023. (66kB) pdf
Zał. Nr 5 do umowy - Lista obecności 2023. (139kB) pdf
Zał. Nr 6 do umowy - Oświadczenie e-ZLA 2023. (68kB) pdf
Zał. Nr 7 do umowy - Sprawozdanie z zakończenia szkolenia 2023. (87kB) pdf
Zał. Nr 8 do umowy - Ankieta 2023. (106kB) pdf
____________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (399kB) pdf
____________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (387kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (20 kwietnia 2023, 11:28:45)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (8 maja 2023, 15:03:55)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 469