zamówienie na:

usługę szkoleniową o nazwie „Pozwolenie do kierowania tramwajem”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-CP-2410-1/AF/2020
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  08:30
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8622kB) pdf

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (69kB) pdf
Zał. Nr 2 - Oferta szkoleniowa (109kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49kB) word
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (47kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o wpisie do RIS (42kB) word
Zał. Nr 6 - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (53kB) word
Zał. Nr 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia (71kB) word
Zał. Nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (53kB) word
Zał. Nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (45kB) word
Zał. Nr 10 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego (282kB) pdf

Załączniki do umowy

Zał. Nr 1 do umowy - Wzór zaświadczenia 2020 (46kB) pdf
Zał. Nr 2 do umowy - Suplement 2020 (106kB) pdf
Zał. Nr 3 do umowy - Szczegółowy harmonogram szkolenia 2020 (68kB) pdf
Zał. Nr 4 do umowy - Wzory ologowania 2020 (369kB) pdf
Zał. Nr 5 do umowy - Lista obecności 2020 (139kB) pdf
Zał. Nr 6 do umowy - Oświadczenie e-ZLA 2020 (69kB) pdf
Zał. Nr 7 do umowy - Sprawozdanie z zakończenia szkolenia 2020 (88kB) pdf
Zał. Nr 8 do umowy - Ankieta 2020 (106kB) pdf
_________________________________________________________________

Informacja o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - SIWZ (951kB) pdf

Zał. Nr 10 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego (282kB) pdf
_________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (355kB) pdf
_________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (654kB) pdf
_________________________________________________________________

Informacja o udzieleniu zamówienia (346kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (27 lutego 2020, 13:03:04)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (28 maja 2020, 10:15:22)
Zmieniono: Dodano informacją o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 343