Porozumienie z dnia 30 października 2014 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Bydgoskim, a Miastem Bydgoszcz

Porozumienie z dnia 30 października 2014 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Bydgoskim reprezentowanym przez Starostę Bydgoskiego, a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Powiatu Bydgoskiego (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.3370 ogłoszony 18 listopada 2014 r.).

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Urbański (24 listopada 2014)
Opublikował: Grzegorz Urbański (24 listopada 2014, 12:19:28)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263