Samodzielne Stanowisko ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Do podstawowego zakresu zadań Samodzielnego stanowiska ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy w szczególności:

1) kompleksowa realizacja zadań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
2) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych
    z funkcjonowaniem Działu, podlegających archiwizacji.

metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (15 maja 2019)
Opublikował: Wojciech Osiński (15 maja 2019, 13:49:32)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732