Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Do podstawowego zakresu zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli dokumentacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Powiatowego
    Urzędu Pracy w Bydgoszczy,
2) bezpośrednia współpraca z Radcą Prawnym w celu właściwego przeprowadzenia kontroli,
3) sporządzanie raportów i zaleceń w zakresie zmian obiegu dokumentacji oraz sposobu ich
    sporządzania,
4) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych
     z funkcjonowaniem komórki, podlegających archiwizacji.

metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (10 maja 2019)
Opublikował: Wojciech Osiński (10 maja 2019, 13:11:43)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644