Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
rejestr zmian informacji

Aktualizacja Nr 2 planu zamówień publicznych na rok 2021
Data: 2021-11-25 09:40:37
Autor: Wojciech Osiński
Zaktualizowano plan zamówień publicznych na rok 2021
Data: 2021-07-06 09:49:01
Autor: Wojciech Osiński
aktualizacja nazwy
Data: 2021-01-15 14:24:57
Autor: Grzegorz Sarbiewski
aktualizacja nazwy
Data: 2021-01-15 14:11:31
Autor: Grzegorz Sarbiewski
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »