Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-3/AF/2021
wartość: poniżej 214.000 zł euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2021  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-2/AF/2021
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-1/AF/2021
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2021  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Pozwolenie do kierowania tramwajem

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podst. art 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-CP-2410-1/AF/2021
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)