Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

REALIZACJĘ USŁUGI SZKOLENIA "TECHNIKI NEGOCJACJI I RADZENIA SOBIE Z PSYCHOMANIPULACJĄ KLIENTA URZĘDU PRACY" DLA 16 PRACOWNIKÓW PUP W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY „PROFESJONALNA KADRA-SKUTECZNE DZIAŁANIA” W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PUP-OK-0143-71/JG/11
wartość: nieprzekraczająca w zlotych równowartości 14.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  08:45
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usługi ochrony osób i mienia

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: PUP-OA-2510-07/JA/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2011  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usługi sprzątania budynków biurowych oraz posesji przy obiektach PUP

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: PUP-OA-2510-08/JA/11
wartość: poniżej 193000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

REALIZACJĘ DOSTAW MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I ODBIORU ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

zamawiający: Powiatowy Utrząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PUP-OA-2510-06/JA/11
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2011  08:30
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

REALIZACJĘ USŁUGI SZKOLENIA „MOTYWOWANIE KLIENTA RYNKU PRACY Z ZASTOSOWANIEM METODY NLP – NARZĘDZIA W CODZIENNEJ PRACY PRACOWNIKÓW PUP”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: PUP-OK-0143-57/JG/11
wartość: do kwoty 14 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2011  09:45
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

NA REALIZACJĘ USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA DWUSEMESTRALNYCH PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I POŚREDNIKÓW PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY (23 PRACOWNIKÓW)

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PUP-OA-2510-05/JA/11
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 22 września 2011  08:30
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PUP-CI-6386-2/IA/2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2011  08:30
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

dostawy artykułów papierniczych oraz podstawowych artykułów biurowych z plastiku

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: OA-2510-02/JA/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2011  10:45
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY O NAZWIE: „ABC Biznesu”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PUP-CI-6386-1/IA/2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2011  08:30
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)