zamówienie na:

usługę z podziałem na 2 części: Część nr 1 – „Świadczenie usług medycznych dla osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy”, Część nr 2 –„Świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: PUP-OA-2401-2/AF/2024
wartość: poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 16 lutego 2024  08:30
wynik postępowania: rozstrzygnięte