Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (118)  |  Przetargi unieważnione (8)

zamówienie na:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-3/AF/2020
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2020  08:30
wynik postępowania: rozstrzygięte