zamówienie na:

usługę szkoleniową o nazwie „Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. D”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-CP-2411-3/AF/2019
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2019  08:30
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8947kB) pdf

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (69kB) pdf
Zał. Nr 2 - Oferta szkoleniowa (112kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49kB) word
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (47kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (42kB) word
Zał. Nr 6 - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (52kB) word
Zał. Nr 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia (70kB) word
Zał. Nr 8 - Wzór zabowiązania popdmiotu trzeciego (53kB) word
Zał. Nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (46kB) word
Zał. Nr 10 - UMOWA w sprawie zamówienia publicznego (245kB) pdf

Załączniki do umowy

Zał. Nr 1 do umowy - Wzór zaświadczenia 2019 (46kB) pdf
Zał. Nr 2 do umowy - Suplement 2019 (106kB) pdf
Zał. Nr 3 do umowy - Szczegółowy harmonogram szkolenia 2019 (66kB) pdf
Zał. Nr 4 do umowy - Wzory ologowania 2019 (67kB) pdf
Zał. Nr 5 do umowy - Lista obecności 2019 (139kB) pdf
Zał. Nr 6 do umowy - Oświadczenie e-ZLA 2019 (69kB) pdf
Zał. Nr 7 do umowy - Sprawozdanie z zakończenia szkolenia 2019 (86kB) pdf
Zał. Nr 8 do umowy - Ankieta 2019 (106kB) pdf

_____________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (673kB) pdf
_____________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (779kB) pdf
_____________________________________________________________________

Informacja o udzieleniu zamówienia (355kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (12 lipca 2019, 13:45:31)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (31 lipca 2019, 12:31:53)
Zmieniono: Dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237