zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-3/AF/2019
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  08:30
wynik postępowania: Rozstrzygnięte