Strona główna

Zdjęcie

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
telefon centrala +48 52 360-43-00
fax                  +48 52 360-43-41

NIP    953-23-64-428
REGON      092534282


Filia PUP w Koronowie

ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
tel./fax +48 52 382-27-05

Filia PUP w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 14a
86- 050 Solec Kujawski
tel./fax +48 52 387-22-87

bydgoszcz.praca.gov.pl

_______________________________________________________________

Infomacja dotycząca poczty elektronicznej.

1) Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 971) uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”. Po złożeniu dokumentu podpisanego elektronicznie otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

2) Dokumenty podpisane elektronicznie mogą być również dostarczone osobiście przez interesantów do Sekretariatu PUP - pok. 207 na następujących nośnikach danych: płyta CD-RW; pamięć Flash USB (pendrive) (FAT16/32). Nośniki powinny posiadać możliwość zapisu danych i co najmniej 100 KB wolnego miejsca. W przypadku nośników CD-RW powinny one zostać nagrane w trybie multisesyjnym (z możliwością późniejszego dogrania danych).

3) Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

" Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy

______________________________________________________________

INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona
na stronie niniejszego Biuletynu udostępniana jest
na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji
prawnie chronionych).

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych
w Biuletynie następuje poprzez:
1) wywieszenie informacji w gablotach Powiatowego Urzędu Pracy,

2) udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony
    w Powiatowym Urzędzie Pracy - pobierz wniosek (23kB) pdf .


Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony
w przypadkach:

1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną
    (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca
    zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej,
    z dwoma wyjątkami:

   a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach
      fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek
      z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
      powierzania i wykonywania funkcji,
   b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony
      jej prywatności.

______________________________________________________________

Informacje dla osób niesłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.


Dodatkowo PUP w Bydgoszczy oferuje pomoc osobom bezrobotnym z upośledzeniem słuchu poprzez możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami przeszkolonymi z zakresu znajomości języka migowego:

PUP w Bydgoszczy:

1. Elżbieta Stawczyk - IV piętro, pok. 404 - tel. 52 360-43-51
   e-mail. e.stawczyk@pup.bydgoszcz.pl

2. Katarzyna Sieradzka-Kaczmarek - III piętro, pok. 304 - tel. 52 360-43-57
   e-mail. k.sieradzka-kaczmarek@pup.bydgoszcz.pl

Filia w Koronowie:

1. Justyna Lazarek - pok. 6 - tel. 52 382-27-05
   e-mail. j.lazarek@pup.bydgoszcz.pl

Filia w Solcu Kujawskim:

1. Zbigniew Czapliński - pok. 3 - tel. 52 387-22-87
   e-mail. z.czaplinski@pup.bydgoszcz.pl


Wytworzył: Jarosław Góźdź (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (21 sierpnia 2017, 10:30:25)
Zmieniono: Zmiana numerów telefonów w Filii w Koronowie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 314262

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij